Hermetal Makina
Light Dark

Acelem Var

Hızlı bir teklif istiyorum.

Politikalarımız

Hermetal Makina Hermetal Makina

Politikalarımız

ENTEGRE KALİTE POLİTİKASI

 

HERMETAL MAKİNA olarak temel ilkemiz, faaliyet gösterdiğimiz makina ve yedek parça imalatı sektöründe müşteri beklentilerini tam olarak karşılayan yüksek kaliteli ürünleri mümkün olan en düşük maliyetle üretmektir.

 

Bu amaçla;

 

 • Müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak karşılamak,
 • Personelimizin eğitim düzeyini üst seviyede tutmak,
 • Ürünün kalite standartlarına uygun olarak üretilmesini ve devamlılığını sağlamak,
 • Kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak her noktada sürekli iyileştirmeyi sağlamak, firmamızın kalite politikasıdır. 

 

ÇEVRE / İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

 • Ülkemizdeki İSG mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
 • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,
 • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,
 • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,
 • Çalışanlar ve tedarikçilere sürekli eğitim vermek ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek,
 • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
 • Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemimizi daha iyiye gidecek şekilde sürekli uygulamak ve geliştirmektir.

 

ETİK TİCARET POLİTİKASI

Firmamızda,

 

 • Zorla çalıştırma kabul edilemez.  Çalışma gönüllülük esasına dayanır.
 • Çocuk işçi asla çalıştırılmaz.  Genç çalışanlar, T.C. kanunlarında öngörülen düzende çalıştırılır.
 • İşe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık söz konusu olamaz.
 • Tüm alt işveren ve tedarikçilerimizin bu etik kurallara uyacaklarını taahhüt etmeleri gerekmektedir.

 

Politikalarımız Politikalarımız Politikalarımız Politikalarımız
Hermetal Makina Hermetal Makina

Blog